stepowywilk

Zuletzt gesehen: März 2013

6572 gespielte Titel seit 27. Apr. 2011

18 Lieblingslieder | 0 Beiträge | 0 Playlisten | 12 Shouts

  • Freunde werden
  • Nachricht schreiben
  • Shout schreiben

Deine musikalische Übereinstimmung mit stepowywilk ist unbekannt

Erstelle dein eigenes Musikprofil

Kürzlich angehörte Titel

Shoutbox

Über mich

Myśmy nie znali jego głowy niesłychanej
gdzie dojrzewały gałki oczu.
Ale
tors jego jak kandelabr błyszczy dalej,
w którym wzrok jego tylko zatrzymany,
trwa i lśni. Gdyby Cię inaczej nie olśniła
wypukłość piersi i w cichym obrocie
lędźwi nie mógłby się w przelocie
uśmiechu o środek, gdzie jest płodna siła.

Inaczej stałby krótki, odkształcony
ten kamień jawnie odłamanymi ramiony
i nie mógłby się skórą drapieżnika mienić

i z wszystkich krańców nie wybuchałby od razu
jak gwiazda:
bowiem każde miejsce tego głazu
widzi się.
Musisz Twoje życie zmienić.

Starożytny tors Apollina, Rilke