iindependentt

legalize it!, 16, Weiblich, PolenZuletzt gesehen: September 2012

10935 gespielte Titel seit 24. Jul. 2010

82 Lieblingslieder | 0 Beiträge | 0 Playlisten | 20 Shouts

  • Freunde werden
  • Nachricht schreiben
  • Shout schreiben

Deine musikalische Übereinstimmung mit iindependentt ist unbekannt

Erstelle dein eigenes Musikprofil

Kürzlich angehörte Titel

ParamoreCareful 6. Aug. 2011
ParamoreDecode 6. Aug. 2011
ParamoreAll I Wanted Lieblingslied 6. Aug. 2011
ParamoreMisguided Ghosts 6. Aug. 2011
ParamoreWhere the Lines Overlap 6. Aug. 2011
ParamoreLooking Up 6. Aug. 2011
ParamoreFeeling Sorry 6. Aug. 2011
ParamoreThe Only Exception 6. Aug. 2011
ParamoreTurn It Off 6. Aug. 2011
ParamoreBrick by Boring Brick Lieblingslied 6. Aug. 2011
Mehr anzeigen

Shoutbox

Über mich

Posłuchaj, chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd
Chodź ze mną by sens nadać życia krokom
Ze mną ku słońcu, może gdzieś nad przepaść ze mną
Po szczęście albo po szaleństwo, w ciemność ze mną.

'słuchaj serca - dni na ziemi nie mamy za wiele.'Młodość, miłość, wolność, bunt i muzyka
czas, gdy wszystko zdarza się po raz pierwszy
a miłość ma smak oranżady!