IzumI-san1

Роман, 19, Männlich, Russische Föderation
vk.com/izumi_sanZuletzt gesehen: Samstag Morgen

26416 gespielte Titel seit 6. Sep. 2010

554 Lieblingslieder | 0 Beiträge | 0 Playlisten | 7 Shouts

 • Freunde werden
 • Nachricht schreiben
 • Shout schreiben

Deine musikalische Übereinstimmung mit IzumI-san1 ist unbekannt

Erstelle dein eigenes Musikprofil

Kürzlich angehörte Titel

Top-Titel

1 Lieblingslied
2 Lieblingslied
3 Lieblingslied
4 Lieblingslied
5 Lieblingslied
6 Lieblingslied
6
8 Lieblingslied
9 Lieblingslied
10 Lieblingslied
10 Lieblingslied
10 Lieblingslied
13 Lieblingslied
13 Lieblingslied
15 Lieblingslied
16 Lieblingslied
17 Lieblingslied
18 Lieblingslied
19 Lieblingslied
20 Lieblingslied
21 Lieblingslied
21 Lieblingslied
23 Lieblingslied
24 Lieblingslied
24 Lieblingslied
26 Lieblingslied
26 Lieblingslied
28 Lieblingslied
28 Lieblingslied
28 Lieblingslied
31 Lieblingslied
32 Lieblingslied
33 Lieblingslied
33
35 Lieblingslied
36 Lieblingslied
36 Lieblingslied
38 Lieblingslied
38 Lieblingslied
38 Lieblingslied
41 Lieblingslied
41 Lieblingslied
41 Lieblingslied
41 Lieblingslied
41 Lieblingslied
46 Lieblingslied
46 Lieblingslied
48 Lieblingslied
48 Lieblingslied
48 Lieblingslied

Shoutbox

 • sh121

  http://www.lastfm.ru/user/x-Kill-Baby-x посмотри на аву! вот сучка)

  18. Mär. 2012 Antworten
 • sh121

  а.ну да, давненько я сюда не заходил

  15. Mär. 2012 Antworten
 • sh121

  где где тёлочки с Польши??ОО

  15. Mär. 2012 Antworten
 • mumumba

  ̷̴̡̜̠̤̗̜̈̏́ͧͅ ̵̡̯͙͚̞͎̤̼̖͎̗̯̝̲̫̭̘̹͚͇͌̓̉͊ͧ̄̑ͭ̉̈͋͗̇̆͗́̚͠ ̸̵̼̲͇̠̖͋ͭͫͩ͒ͥͥ̍͑̾͟I̪̗͕̭̱͎͚̼̟͔͉ͨͮͤ̑̈́̉̅̀͒̿̉ͭ̊͐ͧ͘͞͝'͗ͬ̈́̓̏ͮͮ͌ͤͤ̓̍̒̐̈̒͌̅҉̷̛̀͏̬̱̮̺̗̥͔͙̞̝͇͎̲M̴̴̮͉̹̘̪̟̣̬͚̻̝̞̠̱͍͖͍̯̀̍ͫͥ̀ ̶̖͍̳̼͈̞ͤͯͪͮ̌ͭ̂ͫͥͩ̿̿̕͠ ̧̬͕͎̲͎̭͇̣̹̘̺͍͆̃͌ͭ̈̿ͨ͒̋̀͢ ̷̹͓͓̭̲̥̳̼̩͕͉̿̓̄̇͂͆ͧ̂́́ͮ͒̓̒ͫ̓̐ͅE̩̻̯̙͙̮̩̰̭̻͕͈̗̟̦̪̱̽̒̃̽͊̕͟͜͢ͅǍ̛̖͖͓̠̻̮̫͇̠̖̜͉͔̖̍̾̽͘͠Ṱ̢̟̺̝̳̙̹͊ͨ̾̆̉͟͞ͅ ͊̋̔͛ͣ̈ͣ͆̅̎ͭͬ͐͂ͭ̆ͤ̀͘҉͍̫̟̩͍̲͙ͅͅ ̢̛̽̎̐ͨ̃̏̓ͭ̃̄̚҉̶̭̫͕̺̮̥͔̳̻̀ ̸̨̹͈̘̣̰̻̭̑̌̃ͪͨ̏̎ͮͬ͘ͅY̢̟͈̖̙͉͚̲̝̪͇͎̪̱͉̖̲̲̣͆̌ͧͦ̇͐̏̓ͪͧ͢Ó̴̖͔̲̪̝̰͎̰͈̻͚̼̬̊̅ͭͯ̀̕ͅͅU̶̠̥̹̹͙̺͊̎̀ͬ̓͋̒̆͊̆͑̐ͭ͊̏ͤͫ̕͜R̸̸̢͇͔̳̗̫̗̯̻̩̜̥͍̻̱̩̣̹̋ͦ͌̅ͦ̾̍̄̇̇͡ͅ ̓ͬ̑͛ͬ̍͂̓̅̂̋ͩ̎ͦ̂͜͞҉͏̩̩̠̟̺̫̪̦̞̯̮̰͈̥̬ͅ ̓̐͗̀͆̒̍ͩ̃͏̵̗̺͚̬̻̥̤̳̩̱͖͓̟̤ ̴ͬ̎ͮ̎ͧ͟͏̗͉͍̬͍͉͖̹͎͞ ̭̙̭͓͓͈̙̠͍̤̲ͥ̑ͣ̋̐ͬ͌͌̔̄ͨͥ̓̊̐̆͊͌̀͘͞B̫̳̥͚̭̱͕͍͔͈̫̥̄̓̈́̏͂̌̈̿͌ͫ̄̂͆̍͛͛̿͢͠R̶̴̤̠̤̝̞͓͉̤̭͚̬͕̬͙̱͚̼̫ͮͭͭͦ͂̓ͤ͒͢͡ͅA̶̶̡̹̰͇̲̱͙̩͓͉̺̘̟̹͚͗̐̓ͮͤ̎ͣͮ̋ͩ͜Ỉ̷̶̢͓͈̖̖͎͉̮̠͓͓͔̺͔̮͓̥̔͋̔̈́̚̚͡N̨̳̟̮̣͇̦̫͉̬̤͋̀ͣ̀̓̃̑̇͛́͡Ş̢͍͓̝̩̫͎͔ͩ̊̏ͨ̽̆̋̈́͆̈́̀͗ͩ̎͠ ̦̭͔̖͈̹͕͔͖̲̰͕̦̭̗̦̥̲̎̌ͪ̒̽͌̈́̌̍͢ ̶̡̮̦̯͙̣͇̝̲͕̯͍͈̓̄ͨ̾́̆̔͆̿̒͘ ̸̸̴̧͕̳͎̘͕̣̞͖͓̹͎̱͎̫͖͓̪ͩͮ̌̐̍͗̿ͨͫ̎ͥ͡ͅ

  23. Nov. 2011 Antworten
 • mumumba

  Ванильный хуй :))

  5. Jul. 2011 Antworten
 • Volorf

  молодец! не забудь афишки повесить (реальные) :)

  6. Apr. 2011 Antworten
 • Necrowinger

  дароф

  20. Dez. 2010 Antworten

Über mich


Letzte Aktivitäten

Gruppen (24)

Mehr anzeigen