Haruka Katayama, Haruna Kojima, Mariko Shinoda, Sayaka Akimoto, Sae Miyazawa, Rena… hat noch keine Blogeinträge.